LAMAN UTAMARabu, 25 November 2009

Pelajar Cemerlang

Sebagai seorang pelajar sudah tentu anda mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang yang cemerlang dalam bidang akademik. Sekiranya anda ingin cemerlang, adakah anda memiliki ciri-ciri berikut:
  1. Sentiasa yakin pada potensi diri sendiri.
  2. Bersedia memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar.
  3. Memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran semasa mengikuti pengajaran guru.
  4. Membuat persediaan awal dalam menghadapi sebarang peperiksaan.
  5. Sentiasa menghormati guru sama ada semasa guru sedang mengajar di dalam kelas atau sewaktu berada di luar kelas.
  6. Menyiapkan tugasan yang telah diberi oleh guru sama ada kerja dalam kelas atau kerja rumah, dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru berkenaan
  7. . Bersoal-jawab dengan guru untuk memahami pelajaran yang telah diajar.