LAMAN UTAMA



Khamis, 14 Januari 2010

Taklimat Keselamatan





Taklimat Keselamatan adalah sebahagian daripada aktiviti Program Sekolah selamat. Dalam taklimat ini, para pelajar diberi panduan keselamatan semasa kebakaran, pergi dan balik sekolah, semasa berada di sekolah dan cara menghindari kes buli.